อันดับตรา

อันดับตรา

First rank

0 แต้ม

2nd rank

75 แต้ม

3rd rank

150 แต้ม

4th rank

225 แต้ม

5th rank

300 แต้ม

6th rank

375 แต้ม

7th rank

450 แต้ม

8th rank

525 แต้ม